IDROTTSSKADOR

Motions- och idrottsskador
Skador kan uppstå akut eller på grund av överbelastning. Idrottare med samma skada och diagnos kan ha helt olika symptom, förlopp och läkningstid beroende på skadans omfattning och exakta lokalisation. Behandling och rehabilitering måste därför anpassas individuellt. Om riktlinjerna för behandling och rehabilitering fullföljs och om idrottaren tar hänsyn till kroppens viktiga varningssignaler (som smärta och svullnad) kan många skador åtgärdas ofta med enkla medel. I många fall handlar det om att stimulera kroppens normala förmåga till läkning och att träna upp kroppen tillräckligt för att den skall tåla de stora belastningar som den kan utsättas för under motion och idrott.

Behandlingsprinciper
En noggrann undersökning är viktig för att komma fram till en korrekt diagnos. Detta är en förutsättning för att framgångsrikt kunna behandla en skada. Sjukdomshistorien är viktig och utgör den primära basen för diagnosen. Idrottarens aktivitet, utrustning och smärtupplevelse utreds. Tidig rörelseträning stimulerar läkning av en skada och möjliggör även tidig återgång till fysisk aktivitet. Behandlingen ska vara individuell och successivt anpassas till hur skadan utvecklas. Att undvika besvärsutlösande moment är viktigt. Total vila ska undvikas, eftersom det resulterar i en snabbt insättande muskelförsvagning, ledstelhet, försämrad balans och koordination samt minskad hållfasthet i vävnaden.

Kontakt: Tel. 0457-102 60 
Kungsgatan 18  Ronneby  (karta)

Behandling: Du i fokus
Hos mig får du snabb och framgångsrik åtgärd av smärtor och skador. Alla behandlingar föregås av en grundlig undersökning av inblandade strukturer, för att lokalisera orsaken till besvären.

Integrerade metoder
Jag använder mig av flera olika behandlingsmetoder inom manuell medicin, fysioterapi och idrottsmedicin. Jag använder mig av de metoderna som ger det bästa möjliga resultatet för dig. Målet är att få dig smärtfri och tillbaka igen på kortast möjliga tid och av denna anledning brukar jag sällan ordinera vila. Tvärtom uppmuntrar jag oftast till fortsatt aktivitet.

Rådgivning
Jag arbetar även förebyggande genom olika typer av rådgivning ex, inom ergonomi, kost, motion och träning. Tillsammans ger detta en mycket effektiv behandling som fokuserar på huvudorsaken och inte på symptomen.

Ta ditt nästa steg
Om du vill ha hjälp av en terapeut som verkligen vill hjälpa människor står mina dörrar öppna för dig. Jag gör allt jag kan för att du skall återfå en smärtfri tillvaro oavsett tidigare diagnos och behandlingsförsök.